warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

O nas…

Stowarzyszenie powstało w 2007 roku pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości. Od początku Członkowie aktywnie angażowali się w działalność społeczną i kulturalną Żagania oraz południowej części województwa Lubuskiego. Od 2008 roku współorganizowali imprezy plenerowe z instytucjami kulturalnymi i samorządowymi oraz z lokalnymi parafiami. Członkowie corocznie wspierają organizację festynu pn. „Parafialne Spotkania z Muzami przy kościele św. Krzyża” w parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Żaganiu, na rzecz Mauzoleum Książąt Żagańskich.

 

W 2009 roku inicjatywą członków stowarzyszenia było napisanie wniosku o wpisanie zespołu poklasztornego opactwa kanoników Regularnych św. Augustyna na listę Pomników Historii RP. Wpis uzyskano w dniu 28 lutego 2011 roku.

 

Stowarzyszenie w 2010 roku pozyskało dotację w ramach programów FIO na propagowanie sztuki sakralnej na obszarze trzech powiatów województwa Lubuskiego, partnerami projektu był m.in. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Dotychczas dzięki działalności członków stowarzyszenia przy współpracy z administratorami zabytków sztuki sakralnej w latach 2008-2016 pozyskano na remont zabytków na kwotę ok. 1500000,00 zł.

Dodatkowo podejmowano indywidualne działania, które miały na celu promocję Mauzoleum Książąt Żagańskich w mediach regionalny (TVP Gorzów, Radio Zachód, Gazeta Lubuska, Gazeta Lokalna i Gazeta Regionalna) Od 2015 roku Stowarzyszenie współpracuje z programem pn. Flesz Historii emitowany na kanale TVP HISTORIA.

21 lutego 2017 roku na Walnym Zgromadzeniu podjęto decyzję o zmianie nazwy organizacji i poszerzenie działalności. Decyzją członków Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie zmieniło nazwę, na Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich.


Zarząd Stowarzyszenia  

Prezes Zarządu  – Adam Marcin RACIBORSKI

telefon, +48 783-695-270 (PL)

e-mail: adamraciborski@interia.pl

 

Wiceprezes – Anna SŁOWIK

 


Konto Bankowe Stowarzyszenia

Numer Konta: 28-1090-2558-0000-0001-4661-7947

SWIFT: WBKPPLPP


Zakres Działalności 

1. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw patriotycznych, humanistycznych, prospołecznych.

2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Partnerstwo na rzecz ochrony zabytków dziedzictwa kulturowego książąt żagańskich.

4.Organizacja konferencji, bankietów, festynów, wystaw, spotkań autorskich, zbiórek publicznych, imprez okolicznościowych.

5.Powoływanie Komitetów.

6. Pozyskiwanie partnerstwa społeczno-kulturowego w Żaganiu i miejscach historycznie związanych z książętami żagańskimi.

7. Renowacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów powiązanych z rodami von Biron, de Talleyrand-Pèrigord, de Castellane, Radziwiłł i Potockich.

8. Promowanie i popularyzacja idei europejskich.

9. Wspieranie i rozwój świadomości społecznej o ochronie zabytków,

10. Wspieranie idei równych szans, równouprawnienia i tolerancji.

11. Wspieranie społeczności regionu, małych miast, terenów wiejskich i powojskowych.

12. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

13.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;


Statut Stowarzyszenia 

loading
×

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress