warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

 

ORGANIZATOR


 

SEMINARIUM PARKOWE 

Celem strategicznym projektu pn. „Park Górny Wspólna Sprawa – Seminarium Parkowe w Parku Książęcym” jest zwiększenie wzrostu świadomości wśród społeczeństwa, mieszkańców Żagania, wolontariuszy, samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych o istniejące jeszcze Dziedzictwo Kulturowe o znaczeniu międzynarodowym.

Seminarium Parkowe ma być również dobrą praktyką w rozwijaniu aktywności społecznej na rzecz promocji wolontariatu w dziedzinie ochrony zabytków. Ważnym aspektem społecznym tego projektu jest wzmocnienie relacji między NGO a lokalnym biznesem, który również jest odbiorcą zasobu Dziedzictwa Kulturowego (hotele, restauracje, Informacja Turystyczna, instytucje kultury, zakłady produkcyjne, itp.

Idea Seminarium Parkowego ma na celu również zbudowanie modelowej sieci współpracy regionalnej i międzynarodowej nad opieką Parków Zabytkowych m.in. poprzez Europejski Związek Parków Łużyckich, jak również przez miasta partnerskie Brandenburgii i Saksonii. Celem zadania jest także lepsze wykorzystanie Parku Książęcego jako miejsca do spędzania różnych form czasu wolnego.  

Celem w samym sobie jest uporządkowanie części Parku Górnego – Zagroda Doroty o powierzchni 8 hektarów. Kolejnym ważnym zakładanym rezultatem zadania jest podniesienie atrakcyjności tej części miasta.  

Istotnym wynikiem działań będzie zatrzymanie procesu degradacji przestrzennej parku, poprawa bezpieczeństwa, odtworzenie infrastruktury, zwiększenie atrakcyjności przedmiotowego Parku w myśl założeń wywodzących się od księcia Hermana von Pückler-Muskau parków krajobrazowych z XIX wieku, mających charakter miejsc do wypoczynku.

Zakres zaplanowanych prac obejmie:

  1. Prace pielęgnacyjne związane z usunięciem samosiewów drzew w różnym wieku w tym drobnego nalotu,
  2. usunięcie wiatrołomów i złomów,
  3. pielęgnacja arborystyczna drzew okazowych,
  4. odsłonięcie ziemnych ścieżek parkowych,
  5. uporządkowanie terenu przy ruinie Folwarku Doroty,
  6. sadzenie drzew w alei kasztanowcowej,
  7. odsłonięcie punktów widokowych, uczytelenienie obszaru placyków, ustawienie ławek, wykonanie balustrady,
  8. wykonanie sondaży archeologicznych – poszukiwania przebiegu ścieżek,
  9. uprzątnięcie śmieci.

 

loading
×

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress