warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Spolek byl založen v roce 2007 jako Akademie rozvoje podnikání (Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości). Od začátku působnosti se členové aktivně zapojovali do společenského a kulturního života města Zaháň a jižní části Lubuského vojvodství. Od roku 2008 spolek spolupořádá akce pod širým nebem ve spolupráci s kulturními a samosprávnými institucemi a místními farnostmi. Jeho členové podporují organizaci farních slavností s názvem „Farní setkání s múzami u kostela sv. Kříže” v římskokatolické farnosti sv. Josefa.

V roce 2009 se spolek rozhodl podat žádost o zápis bývalého klášterního komplexu opatství řeholních kanovníků sv. Augustina na seznam kulturních památek Polské republiky (Pomnik Historii RP). Žádosti bylo vyhověno a dne 28. února 2011 byl komplex zapsán na seznam.

            Spolek získal v roce 2010 dotaci v rámci programu FIO na propagaci sakrálního umění na území tří okresů Lubuského vojvodství; partnerem projektu byl mj. Institut dějin umění Vratislavské univerzity.

 

            Během dosavadního působení spolku se členům podařilo ve spolupráci se správci památek sakrálního umění v letech 2008–2016 získat na opravu památek částku cca. 1 500 000,00 polských zlotých.

 Navíc se spolek samostatně zasazoval o propagaci Mauzolea Zaháňských vévodů v regionálních médiích (TVP Gorzów, Radio Zachód, Gazeta Lubuska, Gazeta Lokalna a Gazeta Regionalna), a také v médiích s celostátním dosahem. Od roku 2015 spolek spolupracuje s programem Flesz Historii, neboli Okamžiky z dějin, který se vysílá na kanálu TVP HISTORIA.

 1. února 2017 bylo na valné hromadě rozhodnuto o změně názvu spolku a rozšíření jeho působnosti. Členové se usnesli, že spolek bude přejmenován na Spolek na podporu dědictví zaháňských a kuronských vévodů.

Představenstvo

Adam Marcin Raciborski – Předseda představenstva

Anna Słowik – Místopředseda představenstva

Sekretářka

 

Činnost spolku:

 1. Vytváření a zajištění podmínek pro obnovu a podporu patriotického, humanistického a společnosti prospěšného chování.
 2. Dodržování a propagace národních tradic, péče o polské národnostní cítění a rozvoj národnostního, občanského a kulturního povědomí.
 3. Navazování partnerství v zájmu ochrany kulturních památek zaháňských vévodů.
 4. Pořádání konferencí, banketů, venkovních slavností, výstav, autorských setkání, veřejných sbírek, oslav.
 5. Svolávání komisí.
 6. Navazování společenských a kulturních partnerství v Zaháni a na místech historicky spjatých se zaháňskými vévody.
 7. Renovace a revitalizace památek, zejména objektů spjatých s rody von Biron, de Talleyrand-Pèrigord, de Castellane, Radziwilů a Potockých.
 8. Propagace a popularizace evropské idey.
 9. Podpora a rozvoj občanského uvědomění v oblasti památkové ochrany.
 10. Podpora idey rovného přístupu a zacházení, rovnosti a tolerance.
 11. Podpora regionální společnosti, malých obcí, venkova a bývalých vojenských prostorů.
 12. Navazování vztahů a spolupráce s domácími i zahraničními nevládními organizacemi.
 13. Působení v zájmu evropské integrace a rozvíjení vztahů a spolupráce mezi společnostmi.
 14. Publikační, propagační, informační a reklamní činnost.

Stanovy  – Polská verze

loading
×

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress