warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

SPOLEK NA PODPORU DĚDICTVÍ ZAHÁŇSKÝCH A KURONSKÝCH VÉVODŮ.

 RENOVACE PAMÁTKY

Kostel sv. Kříže – Mauzoleum zaháňských vévodů je filiálním kostelem římskokatolické farnosti sv. Jozefa v Zaháni čítající 1480 věřících. Od roku 2008 vyvíjíme společně s veřejně prospěšnými organizacemi a občany Zaháni snahu zrenovovat tento objekt tak, aby mu byl navrácen vzhled z roku 1849. Za posledních deset let byla provedena řada opravných prací. V roce 2008 byla díky dotaci polského Ministerstva kultury a národního dědictví provedena rekonstrukce základů. Další aktivitou bylo shromáždění prostředků na vlastní vklad – za tímto účelem se od roku 2008 pořádají farní slavnosti s kulturním zaměřením s názvem Farní setkání s múzami u kostela sv. kříže v Zaháni. V roce 2013 farnost provedla opravu krovu a střešní krytiny kostela. Pro tento účel získala dotaci Ministerstva kultury a národního dědictví a místní samosprávy. V letech 2014–2015 proběhly stavební a restaurátorské práce na historické zdi z roku 1849, která přímo sousedí s prostory Mauzolea zaháňských vévodů. V roce 2014 proběhl restaurátorský průzkum interiéru, jehož výsledky potvrdily přítomnost polychromií z roku 1850. V roce 2016 si farnost objednala přípravu stavební a restaurátorské dokumentace pro fasádu mauzolea. V lednu 2017 farnost obdržela veškerá povolení nutná pro rekonstrukci památky. Od roku 2016 navíc probíhají konzultace ohledně projektu elektrické instalace, poplašného a protipožárního systému a osvětlení před kostelem. Na žádost farnosti bylo v srpnu 2016 provedeno za podpory Národního institutu dědictví ve Varšavě 3D skenování památky. Farnost takto získala podrobný inventář fasády a interiéru, a také profil památky. Jelikož farnost v roce 2017 nezískala dotaci na opravu fasády, hledá jiné možnosti, jak shromáždit finanční prostředky pro tento účel.

 

Rekonstrukce základů

Termín realizace investice: 04.08.2008 – 28.11.2008

 

Rekonstrukce střechy

Termín realizace investice: 13.05.2013 – 15.11.2013

 

Restaurátorský průzkum interiéru

Termín realizace průzkumu: říjen 2014

 

Rekonstrukce historické zdi

Termín realizace rekonstrukce: červen 2014 – listopad 2015

 

Příprava dokumentace pro opravu fasády

Termín přípravy dokumentace: červen–listopad 2016

 

Příprava dokumentace pro elektrickou instalaci, poplašný a protipožární systém

Termín přípravy dokumentace: leden 2016 – listopad 2017

 

3D skenování fasády – Národní institut dědictví, 2016

loading
×

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress